“Öğretmen Boyun Eğmez, Öğretmen Ders Verir.

single-image


EĞİTİM İŞ Kocaeli Şubesi Başkanı Sabri Mutlu ve yönetimi son zamanlarda eğitimde yaşanan belirsizliklerin artması ve giderek çözümsüzlüğe doğru sürüklenmesine karşı bir açıklama yaptılar.

Aynı zamanda Atatürk'e ve Cumhuriyete karşı gerici saldırıların artmasının zamanlamalarının manidar olduğunu da söyleyerek  aşağıdaki açıklamayı yaptılar...

Basınımızın değerli temsilcileri, Saygıdeğer Kocaeli Halkı;

Dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen küresel salgın, Sağlık emekçilerinin özverili çabalarına rağmen önlenemediği gibi her geçen gün daha da artan ölümlerle toplumumuzu kaygılandırmaktadır.

Canları pahasına görev yapan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK “ Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” Diyerek bilime verdiği önemi göstermiştir.

Günümüze gelindiğinde ise her geçen gün bilimden uzaklaşan bir yönetim anlayışı uygulaması ile karşı karşıya gelmekteyiz.

Sayın Milli Eğitim bakanı geçtiğimiz hafta okulların en güvenli yer olduğunu ifade ederek 10. ve 11. Sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını müjdelemiştir. İki gün sonrasında ise salgının kontrol edilemediğinden tüm eğitim kademelerinde uzaktan eğitime geçildiğini açıklamıştır.

Bu kararın üzerinden 24 saat geçmeden anaokulları ve kreşlerin yüz yüze eğitime başlaması kararı açıklanmıştır.

Meslek liselerinde yürütülmekte olan staj işlemleri ise ancak haftanın son günü netlik kazanabilmiştir.

Küresel salgının büyük artış gösterdiği bu günlerde günlük ortalama 30 saat uzaktan eğitim yapan öğretmenlerimizin çalışması yetersiz görülmüş olmalı ki haftada bir gün okula çağırılarak defterleri doldurması istenmektedir.

Rehber öğretmenlerimizin de öğrenci olmamasına rağmen haftada en az bir gün okula gelmesinin zorunlu tutulması doğru bir yaklaşım değildir. Tüm dünyada kreşler açık tutulurken ülkemizde ise anaokullarının yüz yüze eğitime devam ettirilmesinin amacı anlaşılamamıştır. Bu kadar hızlı yaşanan değişim karşısında, yönetenlerin beceri zafiyetini örtmek istercesine, bir kısım haddini bilmez, öğretmenleri hedef gösterir açıklama ve davranışlarda bulunarak süreçteki başarısızlığı öğretmenler üzerine yıkma gayreti içerisine düşmüştür.

Ancak gayretleri boşa çıkacaktır. Değerli eğitimci Fakir BAYKURT’ un dediği gibi unutulmamalıdır ki “Öğretmen Boyun Eğmez, Öğretmen Ders Verir.” Önce Aydın ilimizde açık lise dersine sarık ve şalvarla girmeye teşebbüs eden öğrenci, kendisini uyaran öğretmenin üstüne yürüyerek Kubilay’ı şehit eden gerici yobaz Derviş Mehmet’in torunu olduğunu iddia etmiştir.

Ardından İlimiz Gölcük ilçesinde bir dönem yöneticisi olduğu vakıflarda aldığı anlaşılan kindar eğitim sonucu, adalet duygusundan yoksun ve diplomanın cehaleti almadığını ispatlamak istercesine, öğretmenleri hedef göstermeye çalışan bir kişi öğretmenlere karşı asılsız iftiralarda bulunmuştur.

Bu iki saldırının, Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği haftaya gelmesi manidardır. Eğitim kurumlarının, tarikat, cemaat ve vakıfların etkinlik alanı haline gelmesinin bu tür sonuçlarından korumak yetkililerin görevidir. Yetkilileri tedbir almak üzere göreve davet ediyoruz. Eğitim İş’li öğretmenler olarak, her türlü baskı ve saldırıya rağmen Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve çocuklarımıza benimsetmeye, Çağdaş, demokratik, laik devlet yapısını savunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Biliyoruz ki muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube Adına

Şube Başkanı Sabri MUTLU

ilginizi Çekebilir