Emekli Sen Gölcül Şb.den şanlı direniş paneli....

single-image


Gölcük Emekli Sen çok önemli bir panel gerçekleştiriyor...

Türkiye İşçi sınıfının tarihi zaferi olan 15-16 Haziran direnişinin ruhunu yaşatmak adına tüm yurtseverleri bu panele davet ediyor...

Şube Başkanı Ahmet Kasımoğlu, Türkiye'de işçi sınıfının sürüklendiği köleleştirme sürecine vurgu yaparak, işbirlikçi iktidarlar emekçilerin tüm haklarını elinden alarak sermayeye hizmet etmekteler... Anadolu halkı yoksulluğa ve köleliğe mecbur bırakılırken, sömürenler doğayı, insanı ve emeği sömürerek zenginleşmekteler...

Hiç kimse de dayanacak takat kalmamıştır ve tüm emekçiler ister istemez yeniden hak ve ekmek mücadelesine girmek zorundadır...

Önümüzde ciddi bir mücadele süreci vardır...İşçi sınıfı ülkesini ve üretim araçlarını emperyallerin kucağına atanlardan elbet hesap soracaktır...

Yaşasın 15-16 Haziran Şanlı Direnişimiz...

   

ilginizi Çekebilir