meclis üyesi arkadaşlarım ve ilçe yönetimimce dışlanmak pahasına yürüttüğüm mücadele devam edecektir.

single-image


Gebze'deki rant sarmalının dört bir yandan devam ettiği süre içerisinde, Mermerciler rant projesine karşı dava açan ve o dönemki meclis üyelerimizden Neşe Celep yargının yürütmeyi durdurma kararı sonrası bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi...

Genel anlamda bu işle uğraşmanın bir sonuç getirmeyeceği kanaati yaygınken, Neşe Celep dava açarak bu rant projesinin karşısında cesurca durdu ve vazgeçmedi...

Ve bugün alınan sonuç umutlarımızı yeşertti...

Pek çok ormanlık alanın ranta kurban edildiği AKP döneminde yılmadan mücadele veren arkadaşımızı verdiği mücadeleden dolayı kutluyoruz... 

Onunla birlikte bu mücadelede onu yalnız bırakmayan, hukuki süreci yönlendiren CHP Gebze Örgütü ve Başkan Musa Yılmaz ilerleyen süreçte birlikte bir basın açıklaması yaparak kamuoyuna daha geniş bilgi verecekler...

Aşağıda konu hakkında aylar önce yaptığımız söyleşimizi izleyebilirsiniz...


Neşe Celep'in açıklaması ise şöyle....

Kamuoyunun bilgisine... 

Gebze Belediyesi Meclis Üyesi olduğum dönem içerisinde Gebzelilerin menfaatleri doğrultusunda kararlar almaya ve Gebze halkının aleyhine olan idari işlemlerin karşında durmaya çalıştım. Büyükşehir meclis üyesi olmadığım halde, büyükşehir belediyesince alınan kararlara da, hem hukiken sorumluluğum hem de siyaseten ilçe halkına sorumluluğum nedeni ile müdahil oldum. İlçe meclis üyesi olarak, oy kullanma hakkımın olmadığı fakat hukiken ve siyaseten sorumlu olduğum büyükşehir meclisince alınan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli plan kararlarını takip ettim. Meclis üyeliğim döneminde alınan en önemli kararlardan biri, Gebze kamuoyunun gündemine gelen ve Kamuoyunda 'mermerciler fuar alanı' olarak bilinen, ismi daha sonra 'uluslararası fuar alanı' ve son olarak 'Anadolu ticaret vadisi ' olarak değiştirilen sözde kamu yararına projedir. Bu projenin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına tarafımdan açılan Kocaeli 1. İdare Mahkemesi 2018/852 esas sayılı davada, 13.09.2019 tarihli karar ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yürütmesinin durdurulması kararı verilmiştir.  Bu karar ile sözde fuar alanını kapsayan alanda 1/25000, 1/5000 ölçekli planlar ve bu planları dayanak alan 1/1000 ölçekli planlar ve buna bağlı işlemlerin tümü mahkemece durdurulmuş olmaktadır. Temennimiz odur ki yakın zamanda iptal kararı da çıkacaktır. 

Davamızın esası, sözde fuar alanının konumu, büyüklüğü, içerisindeki akaryakıt istasyonunun planlama ilkelerine aykırılığı ve Orman sahasındaki tahsisin, orman kanunun 17. Maddesinin anayasa mahkemesi kararı ile değiştirilmiş maddesinin değiştirilme gerekçesine aykırılığıdır.

Davamızda bilirkişilerce yerinde inceleme yapılmış ve rapor hazırlanmıştır. Bu bilirkişi raporuna göre de mahkeme, akaryakıt istasyonunun üst ölçekli planlara göre fuar alanında olamayacağı, revizyon plan ile plan sahasına alınan orman alanları için kurum görüşünün mevcut olmadığı, değiştirlen, eğitim, sağlık, dini tesis alanları için ilgili kurumun görüşünün alınmadığı ve yeri değiştirilen eğitim tesis alanının “ayrıntılı jeolojik etüd” gerektiren alana taşınmasını, arazide yapılacak ayrıntılı etüd sonucunun riski alan çıkma olasılığından ve eğitim alanın olası çürük zemine taşınmış olması,

sebebiyle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Dava konusu ettiğimiz plan, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun görülmemiştir. Davamızdaki iddalarımızdan, sözde fuar alanının konumu, büyüklüğü ve orman kanunun 17. Maddesine aykırılı hakkında her ne kadar bilirkişilece ısrarlarımıza rağmen inceleme yapılmamış olsa da, bu konuların da takipçisi olacağız. 

Fahrettin Bostan haricinde, o dönemki meclis üyesi arkadaşlarım ve ilçe yönetimimce dışlanmak pahasına yürüttüğüm mücadele devam edecektir.

ilginizi Çekebilir