Sadece Kırkpınar'ın içindeki yeşil alan değil aynı zamanda doğa harikası ormanlarının ölüm fermanı

single-image


Sapanca Kırkpınar'da insanlar kanunsuz bir şekilde yeşil alanlarının ellerinden alınarak, bir rant çetesine peş keş çekilmesine karşı direnmeye devam ediyor...

Sadece Kırkpınar'ın içindeki yeşil alan değil aynı zamanda doğa harikası ormanlarının ölüm fermanı olan ve başlangıçta 20 bin ağacın yok edilmesine karşı da seslerinin çıktığı kadar haykırıyorlar...

TMMOB Sakarya Bileşenleri hazırladıkları rapor ile ve kanunsuz olarak başlatılan inşaat çalışmaları hakkında halkı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sözcüleri Salim Aydın tarafından yapılan açıklama ile kamuoyuna duyurdu...


İnşaat alanında Kırkpınar halkı nöbet tutuyor...

Çevrilen inşaat alanı etrafında polis nöbet tutuyor... Halkın çocuklarına halkı dövdüren zihniyete beddua eden kadınlar diyor ki...

"Polisler bize haber gönderiyorlar analarımız bize beddua etmesinler, onlar emir kulu biliyoruz, onları bizim üzerimize salanlara beddua ediyoruz"  

Bir Türkiye gerçeği burada ortaya çıkıyor.... 

Genç bir kız çocuğu " paranın yenmeyecek bir şey olduğunu son ağaç kesildiğinde anlayacak bu doğamızı ranta peşkeş çeken belediye başkanı" diyor.

Ama ne yazık ki o gün çok geç olacak...

Polisten şiddet gördüler, teleferik şirketinin elemanları tarafından taciz edildiler, çadırlarını bir sabah namazı vakti kaldırdılar ama onlar vaz geçmediler...

10 Kasım'da yolu kestiler bayraklarıyla saygı duruşunda bulunup, İstiklal marşı okudular ve nöbetlerine devam ediyorlar...

Yasa yok, insanlık yok, katliam var ve ranta kurban edilen bir doğa var...

Kırkpınar'da kadınlar haykırıyor havamızdan, "suyumuzdan, ormanımızdan rant kokan kirli ellerinizi çekin"...

SAKARYA TMMOB BİLEŞENLERİ SÖZCÜSÜ SALİM AYDIN'IN AÇIKLAMASI İSE ŞÖYLE...


KIRKINAR VE MAHMUDİYE’Yİ RANTA TESLİM ETMEYECEĞİZ! SAKARYA’NIN DOĞASINA VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ!

Uzun zamandır Kırkpınar ve Mahmudiye başta olmak üzere Yeşiline karşı düşmanca davranılan, rant uğruna Yeşilin Betona dönüştürüldüğü Sapanca’da bu kez “Telefrik Projesi” ile yaşam alanlarımıza bir kez daha müdahale ediliyor.

Atalarımızdan devraldığımız topraklarımızı, çocuklarımıza daha güzel bir Kırkpınar ve Mahmudiye özlemiyle bırakma niyetimiz, bu seferde Sapanca Belediyesi ile Bursa Teleferik A.Ş. nin rant iş birliğinin hezimetine uğratılmaya çalışılıyor. Bizler, yaşam alanlarına, doğamıza, tarihsel mirasımıza sahip çıkan Kırkınarlılar ve Mahmudiyeliler, Sapancalılar bu haksızlığa, talana ve ranta karşı birlikte mücadele ederken bir çok zorluğa ve zora karşı bugün yine kamuoyu önünde ve Sapanca’lıların yanındayız.

Süreci Sapanca halkı başta olmak üzere İlimiz, Sakarya ve ülkemiz geneli bilmektedir. Ranta karşı, doğamıza sahip çıkma anlayışı çerçevesinde yürüttüğümüz yasal ve meşru zeminlerde devam etmektedir. Bu aşamada hazırlanan teknik rapor özelinde, Sakaryalıları, basını ve kamuoyunu bir kez daha bilgilendireceğiz. Sapanca Belediyesi ile Bursa teleferik A.Ş arasında Kırkpınar Mahallesinden başlayarak bin beş yüz metre mesafenin ardından Mahmudiye incebel mevkisinde sona erecek teleferik projesine ilişkin Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Eski Başkanı Yük.Çev.Müh./Oşinograf Sait AĞDACI tarafından kaleme alınan Teknik Raporu paylaşacağız:

1-Anılan proje detayları yansıtmamakta, birçok soruya cevap vermemektedir. Kısaca bu proje ucu açık ” ben yaptım oldu “ indinde bir “eskiz”dir.

2-Yapılması düşünülen teleferik ile ilgili olarak ÇED raporuna hiçbir şekilde (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi) ulaşılamamış ve böyle bir raporun kaydına rastlanmamıştır. Kısaca söz konusu projenin ÇED raporu (olumlu/olumsuz) bulunmamaktadır. Hal böyle iken inşaat ruhsatı verilmesi ve inşaata başlanması yasalar önünde SUÇTUR.

3-Teleferik kumanda merkezi ve otopark olarak ayrılan arazi şahıs arazisi olup “deprem toplanma alanı ve pazaryeri” olarak kullanımı şartıyla bağışlanmıştır. Bu durumda alanın bu amaçlar dışında kullanımı yine yasalar önünde SUÇTUR.

4-İlk etapta 1500m olarak “sadece teleferik hattı” hesaplanan alanda yaklaşık 5000 adet karaçam, sarıçam, kayın, kestane ve gürgen türlerinden oluşan orman ağaçlarının kesimi yapılacaktır. Bu projenin tamamına bakıldığında ise; Yapılacak olan konaklama yerleri (Bungalow olarak düşünülüyor), turistik tesisler (çay bahçesi, lokanta, oyun parkı, otopark vs.), kumanda merkezleri ile birlikte bu kıyım 20.000 adede kadar çıkabilecek, ilerleyen yıllarda Sapanca’nın diğer bölgelerinde olduğu gibi bölge imara açılarak betonlaşma bir kat daha artarak yeşil tamamen yok edilecektir. Ki aynı olaylar 2005-2017 yılları arasındaki orman arazilerinin 2B kapsamına alınarak imara açılmasında yaşanmıştır.

5-Sapanca bölgesi, özellikle Marmara bölgesi ile Bolu ve Ankara’ya yakınlığı dolayısıyla buralardaki vatandaşlarımız ile özellikle son yıllarda yabancı ülke vatandaşlarının uğrak yeridir. Bu özelliği nedeniyle maalesef bazı rantiye kesiminin ilgisini çekerek yukarıda değinilen ağaç/orman kıyımına ve betonlaşmaya maruz kalmıştır.

6-Sapanca’nın dereleri/akarsuları yerli ve yabancı su şişeleme şirketlerince kapatılmış olup Sapanca halkı “artık kendi suyunu PARA ile içmek” zorunda kalmıştır.

7-Yapımı planlanan teleferik projesi bulunduğu alan aynı zamanda “yeraltı su kaynaklarının zengin olduğu bir alandır”. Bu da zaten su kıtlığına doğru hızla giden Sapanca’nın su sorununu daha da artıracaktır.

8-Sapanca gölünün yegâne su kaynakları olan Sapanca derelerinin ve ormanlarının bu türden projeler ile hoyratça yok edilmesi suyun kodunun düşmesine, yapılan konutların atık sularının direkt deşarj ile göle verilmesi nedeniyle Sapanca gölü artık MEZOTROFİK bir göl duruma gelmiştir. Yani Sapanca Gölü’nde ötrofikasyon başlamış, gölün oksijen oranı düşmüş, canlı tür ve yoğunluğu yok olmaktadır. Dolayısıyla 10-15 yıl öncesine kadar Sapanca Gölü’ndeki balık türü 48 adet iken, günümüzde 4-5 adede düşmüştür. Sapanca dağlarında 19 çeşit yaban hayvanı zaman içerisinde yok olmuş, en son 5 yıl önce Karaca görülmüştür.

9- Sakarya ve Sapanca bölgelerinin birincil içme suyu kaynağı Sapanca gölünün durumu bu halde iken bu projenin gündeme alınması talihsizliktir.

10- Bölgemizde depremle yaşama bilinci varken; 1999 depreminde herkesin en çok sığındığı bölgelerden birisi olan Sapanca’da, alternatif deprem toplanma alanı oluşturulmadan bu alanın kaybedilmesi bir faciadır.

11-Ayrıca, Sapanca halkının görüş ve onayı alınmadan yapılacak böyle bir proje, sosyal gerilim ve olaylara zemin hazırlayacaktır.

12-Yukarıda sayılan nedenler ışığında Teleferik inşaatının derhal durdurularak alanın rehabilite edilmesi gerekmektedir. Bu Teknik Rapor ışığında ; Teleferik Projesinin bölgemize vereceği zararlar bizleri hat safhada rahatsız etmektedir.

Ayrıca yapılacak olan Alt istasyonun Karayolundan 25 metre geri çekilmesi Gereklidir. Ki Karayolları Genel Müdürlüğünün Bölgede Duble yol gibi bir projesi mevcut Olmadığı ve Trafik yoğunluğunun hat safhaya çıkması söz konusudur. Sapanca Belediyesinden İstediğimiz Resmi belgelerin cevabı bu hafta sonuna kadar tarafımıza ulaşması gerekmektedir ve cevap geldiği zaman Hukuki süreci başlatacağımızı bildirir saygılar sunarım.

TMMOB SAKARYA BİRLEŞENLERİ ADINA MMO SAKARYA İL TEMSİLCİLİK BAŞKANI Salim AYDIN

ilginizi Çekebilir